About Us

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ALLIED PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.)

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ALLIED PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.

(ชื่อเมื่อก่อตั้งเริ่มแรก คือ ALLIED INKS CO.,LTD.) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2531 (1988) ในรูปแบบของบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท Ink Kote ของประเทศ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ นักธุรกิจชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์ สีเคลือบกระป๋องเหล็ก และอลูมิเนียม และเคมีภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

นอกเหนือจากการผลิตหมึกพิมพ์แล้วบริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2534 (1991) จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ALLIED PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD. ซึ่งมีความหมายว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องกันนั่นเอง

ในช่วงเริ่มแรก ALLIED PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD. เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัท SAKURANOMIYA CHEMICALS JAPAN, บริษัท MORTON USA และ บริษัท MATSUI JAPAN นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ซึ่งบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว บริษัทฯได้เริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยพัฒนาสูตรสีโดยคนไทยผู้มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 30 ปี

ในการคิดค้นพัฒนาสูตรสีซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก บริษัทฯมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆอาทิเช่น

 • Japan
 • UK
 • UAE
 • Hong Kong
 • Taiwan
 • Malaysia
 • Singapore
 • Indonesia
 • Vietnam
 • Cambodia
 • New Zealand
 • Spain
 • Bahrain
 • Pakistan
 • OMAN

ในปัจจุบัน บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายโรงงานและเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย

 • สีสเปรย์ชิ้นส่วนพลาสติก สีอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมพลาสติก PLASTOSOL PP, PLAS¬T¬ICOTE PP, VINNASOL,AERACRYL PP
 • สีสะท้อนความร้อน THERMOFLEC สำหรับลดอุณหภูมิ ใช้สำหรับทาเคลือบหลังคา
 • สีป้องกันการผุกร่อน REGENT
 • สีทนไฟ PYROMASTIC สีทนไฟสำหรับโครงสร้างเหล็กPYROMASTIC (ผ่านการทดสอบจากFSRC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • สีเงินสีทอง AQUALAC สูตรน้ำไม่มีกลิ่นฉุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม REGENT
 • สีอาคาร สีอุตสาหกรรม สีป้องการผุกร่อน สีโครงสร้างเหล็ก สีทาเรือ REGENT
 • สีเฟอร์นิเจอร์ไม้ สีสนามเทนนิส สีจราจร สีสำหรับห้องClean room, REGENT
 • สีทาพื้น สีทาหลังคา สีเคลือบถังสำหรับอุตส¬¬าหกรรมเคมีและน้ำมัน REGENT
 • ทินเนอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม¬¬ REGENT
 • ผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อรา ตะไคร่น้ำและแบคทีเรีย Regent Saniwash REGENT Biominator
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสีโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูงเพื่อผลิตจำหน่าย ด้วยประสบการณ์ของทีมพนักงานซึ่งได้ผ่านงานทางด้านผลิตภัณฑ์สีมาเป็นเวลายาวนาน รวมกับความร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าภายในประเทศมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย